Korzystasz z Internet Explorera 8 (lub starszego...)! W związku z tym:
- ta strona będzie prawdopodobnie wyświetlać się nieprawidłowo,
- najwyższy czas na aktualizację lub zmianę przeglądarki! ;)

Czym jest kobiecość 3.0 | What is Femininity 3.0

Czym jest kobiecość 3.0 | What is Femininity 3.0
wystawa
📅 Data rozpoczęcia: środa, 19 czerwca 2024

⌚ Godzina rozpoczęcia: 18:00

📅 Data zakończenia: środa, 3 lipca 2024

📌 Adres: Poznań, Lejdis koktajl bar ul. Stary Rynek 25-29 (pokaż na mapie)


[English version below]

Kobiecość... czym w ogóle jest?

Czy istnieje jedna poprawna definicja? Według nas można odnosić się do niej na wiele sposobów.

Dlatego zapraszamy Was na kolejną edycję naszej wystawy, podczas której zaproszone artystki zaprezentują dzieła z różnych dziedzin sztuki, starając się zainspirować dialog odnoszący się do kobiecości. W tym roku stawiamy na interdyscyplinarność, żeby zapewnić Wam jeszcze ciekawsze doznania.

Maya Angelou stwierdziła, że „Kobiecość to nie urok, to siła. To nie wiedza, to mądrość. To nie wytrwałość, to cierpliwość”. Kierując się tą myślą chcemy zainspirować nie tylko zaproszone artystki i gości wystawy, ale również przechodniów, którzy zobaczą naszą wystawę z daleka. Planujemy zarazić wszystkich pozytywną energią oraz zachęcić do refleksji o kobiecości w różnych odniesieniach, na różnych płaszczyznach i z różnych perspektyw.

Tak jak przy pierwszej edycji zapraszamy do Lejdis Koktajl Bar, gdzie będzie czekać na Was otwarta i inkluzywna przestrzeń, kolorowi ludzie oraz specjalne drinki przygotowane z myślą o wystawie Czym jest kobiecość 3.0.

Zapiszcie sobie tę datę w kalendarzu i zaproście znajomych. Obiecujemy, że będzie się działo!

Wernisaż – 19.06 (Czas trwania wystawy – 19.06 - 03.07)
Otwarcie - 18.00
Pokaz taneczny – 18.45
Q&A z artystkami – 19.15
Później zapewniamy otwartą przestrzeń do dyskusji

Kuratorka – mgr Karolina Bielecka
Patronat European Society of Women in Theological Research

Zapraszamy!

---[ENG]---

What is Femininity 3.0

Femininity... what even is it?

Is there one proper definition? - In our opinion, it can be referenced in many ways.

Therefore, we warmly welcome you to the next edition of our exhibition, during which the invited artists will present works from various fields of art in an attempt to inspire a dialogue relating to femininity. This year, we are focusing on interdisciplinarity to provide you with an even more engaging experience.

Maya Angelou stated that "Femininity is not charm, it is strength. It’s not knowledge, it’s wisdom. It’s not perseverance, it’s patience". Guided by this thought, we want to inspire not only the invited artists and guests of the exhibition, but also passers-by who will see our display from afar. We plan to inspire everyone with positive energy and encourage reflection on femininity in different references, on different levels and from different perspectives.

As with the first edition, we invite you to Lejdis Cocktail Bar, where an open and inclusive space, colourful people and special drinks prepared with the What is Femininity 3.0 exhibition in mind will be waiting for you.

Mark this date in your calendar and invite your friends. We promise it’s going to be fun!

Opening - 19.06 (Duration of the exhibition - 19.06 - 03.07)
Opening - 18.00
Dance performance - 18.45
Q&A with the artists - 19.15
Afterwards we provide an open space for discussion

Curator - Karolina Bielecka, MA

To wydarzenie już minęło.

Zobacz też...

Dodaj swoje wydarzenie na stronie Poznań4free!
Dołącz do naszych Fanów!
Wesprzyj działalność serwisu Poznań4free!
wróć na stronę główną